Dejstva na
Hlapi, ki nastajajo pri varjenju – vključno s CR(VI) spojinami