Events

CMR Vervangingsbeleid Congres – Congress on substitution of carcinogens

This event is in Dutch.

Werken met CMR-producten (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) brengen grote risico’s met zich mee. Daarom bent u verplicht om deze chemische producten, indien mogelijk, te vervangen. Maar zijn er eigenlijk wel alternatieven? Welke impact hebben die dan op uw processen? En wat zijn de financiële consequenties?

Op al deze vragen kunnen de fabrikanten en leveranciers u een helder antwoord geven. Zij hebben de benodigde kennis in huis. Tijdens dit congres over het vervangingsbeleid kunt u zich door hen laten adviseren over de mogelijke alternatieven en de gevolgen voor uw bedrijfsvoering. U bent van harte welkom!

Dit congres over substitutie is een eerste in een serie over kankerverwekkende stoffen. Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Preventie, het tegengaan van blootstelling aan deze stoffen is daarom een topprioriteit. De EU komt met nieuwe grenswaarden die bedrijven moeten toepassen. Maar hoe dan?

De ‘Roadmap on Carcinogens’ is een Europees actieprogramma dat bedrijven hierbij wil helpen. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

In Nederland geeft de Roadmap dit en volgend jaar aandacht aan ‘STOP’, de arbeidshygiënische strategie, die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt. Samen met bedrijven gaan we per stap op zoek naar concrete oplossingen. Op 11 mei 2017 starten we met de S van Substitutie tijdens het Vervangingsbeleid Congres in Ede. Verderop in het jaar volgt de T van ‘Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ en ‘P’.

Indien u voor één van deze events zinvolle voorbeelden heeft, wilt u ons dat dan laten weten via: info@roadmaponcarcinogens.eu

                       

 

Share this page
FacebookTwitter
Event date
May 11, 2017
Event type
  • Conference, congress or forum
  • Exhibition or trade fair
  • Workshop
Location
Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
The Netherlands
Organizer(s)
Toxic en Roadmap on Carcinogens
More information
(070) 378 0162
E-mail us
Visit the website