Events

Invitational conference “Integrale aanpak beroepslongziekten”

This event is by invitation only and in Dutch.

Op woensdagmiddag 31 mei organiseren de Long Alliantie Nederland en Bureau Beroepsziekten FNV een conferentie over beroepslongziekten. Jaarlijks sterven 3.700 mensen aan beroepsziekten, waarvan 2.000 als gevolg van blootstelling aan stoffen. Terwijl het aantal verkeersdoden in de afgelopen 15 jaar werd teruggebracht van zo’n 3600 naar 600 per jaar, is het aantal doden door beroepsziekten ongewijzigd hoog. Er zijn oplossingen maar deze worden onvoldoende ingezet. Een integrale aanpak is nodig, waarbij – net als bij het terugdringen van verkeersdoden – alle partijen in de keten hun bijdrage leveren om beroepsziekten tot het verleden te laten behoren. We nodigen een aantal mensen uit op sleutelposities in de ‘keten’ die een rol spelen bij een integrale aanpak van beroepslongziekten: brancheorganisaties, werkgever-en werknemersorganisaties, bedrijfsgeneeskundige en curatieve zorg, onderwijsinstellingen, zorg- en verzuimverzekeraars, overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, politici en beleidsmakers.

Programma

Na een analyse van het huidige stelsel rond beroepsziekten als startpunt, lichten sprekers vanuit verschillende invalshoeken toe welke aanpak zij toepassen. Tijdens de bijeenkomst gaan we met u in debat.

Hoe kunnen we gezamenlijk meer bewustwording krijgen voor gezond werken en vooral: hoe kunnen we dit omzetten naar acties? Wat is nodig om tot een integrale aanpak van beroepsziekten te komen? Welke samenwerking is daarvoor nodig? Wie is verantwoordelijk voor wat? De uitkomst van de bijeenkomst wordt gebruikt om samen met alle betrokken organisaties te komen tot een integrale aanpak van beroepslongziekten. Ook wordt deze aangeboden aan de formateur, de Vaste Kamercommissie SZW en het Ministerie van SZW.

Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur, 13.30-17.00 uur met aansluitend borrel

Share this page
FacebookTwitter
Event date
May 31, 2017
Event type
  • Conference, congress or forum
Location
SER gebouw
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
The Netherlands
Organizer(s)
Long Alliantie Nederland, Bureau Beroepsziekten FNV
More information